skip to Main Content
De Kracht Van Duidelijkheid En Empathie

De kracht van duidelijkheid en empathie

Is het mogelijk om als team juist in moeilijke tijden te groeien?
Waar moet je aan denken als je met arbeidsmigranten werkt en wat zorgt ervoor dat jouw internationale medewerkers je als een gerespecteerde leider blijven zien?

Lees de blog van mijn collega Katarzyna Schoonheim – Stypulkowska, die op de kracht van duidelijkheid en empathie wijst:

In dit coronatijdperk maken zich veel werkgevers en arbeidsmigranten in Nederland zorgen. Vooral de laatsten zijn bang om met het virus besmet te raken omdat zij dicht op elkaar wonen en werken, waarbij afstand houden moeilijk is. Sommige arbeidsmigranten zijn onlangs vertrokken naar hun geboorteland om daar de ontwikkelingen rondom het COVID-19 (coronavirus) af te wachten. Werkgevers die met veel arbeidsmigranten werken komen nu soms handen te kort. De productie loopt immers gewoon door.

Mooie initiatieven om te helpen en te ondersteunen

Echter zijn er tegenwoordig veel mooie initiatieven en er wordt naar oplossingen gezocht om deze groep werknemers te helpen en te ondersteunen. Op de pagina van de Rijksoverheid vind je handige informatie over de voorzorgsmaatregelen in verschillende talen. Op de website van Werkgeverslijn land- en tuinbouw worden filmpjes en brochures in het Pools gepubliceerd om de Poolse werknemers van actuele informatie te voorzien.

Wat kun je als werkgever zelf doen?

Benader jouw internationale collega’s zo veel mogelijk in hun eigen taal. De maatregelen en besluiten zoals bijvoorbeeld mededelingen i.v.m. contractverlenging of –opzegging, maar ook wat er nu wel en niet mag, moeten met de werknemers worden gedeeld. Als ze op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen en het is duidelijk wat er van ze wordt verwacht, dan zullen ze beter kunnen meedenken met de werkgever en zich flexibeler opstellen.

Oprechte interesse in de medewerker is ook heel belangrijk. Voelt men zich eenzaam? Wat speelt er binnen de familie? Wat gebeurt er in hun land van herkomst? Dit zijn vragen die door de werkgever aan de werknemer gesteld kunnen worden. Arbeidsmigranten moeten ook weten wat er van hen op de werkvloer verwacht wordt. Dat zij bijvoorbeeld 1,5 meter afstand moeten houden en vaker hun handen moeten wassen. Bovendien is duidelijkheid over de interne maatregelen die een bedrijf heeft genomen i.v.m. het coronavirus ook van groot belang.

Downloads, tolken en vertalen

Zoals eerder aangegeven zijn er veel websites en brochures beschikbaar in diverse talen. Maar men kan ook met plaatjes en pictogrammen werken om de belangrijkste punten toe te lichten. Al met al zal dit er voor zorgen dat de werknemers zich veilig en gewaardeerd zullen voelen.

Ook wij kunnen op verschillende manieren helpen. Zo kunnen wij je ondersteunen bij de communicatie met je internationale medewerkers. We begrijpen dat het moeilijk kan zijn om bij de internationale medewerkers duidelijk over te brengen wat er allemaal wel (of juist niet) moet gebeuren in deze tijden van crisis. Wij kunnen na overleg met de leidinggevende de verdere gesprekken met de medewerkers voeren. Zo voorkom je misverstanden en onduidelijkheid en zal er veiliger en efficiënter gewerkt kunnen worden.

Heb je zelf al specifieke informatie voor je medewerkers op papier gezet en wil je dit graag laten vertalen? Dat is bij ons allemaal mogelijk. We werken samen met diverse vertalers (Pools, Roemeens, Hongaars, Russisch etc.). Daarnaast kan onze vormgever e.e.a. ondersteunen middels duidelijke universele pictogrammen.

Tot slot zien wij dat de coronacrisis ook een aanleiding kan zijn voor mooie dingen waarbij de werkgevers en buitenlandse arbeidsmigranten nog meer naar elkaar groeien. Zowel de werknemers die in deze crisis door moeten werken als de werkgevers verdienen een applaus voor hun inzet, inspanningen en flexibele houding.

Agata Wolters