skip to Main Content

Lesgeven in de 21e eeuw

Het komt regelmatig voor dat een aantal cursisten gedurende de cursus niet aanwezig kunnen zijn in verband met een vakantie naar hun thuisland. Niet leuk voor mij als leraar natuurlijk, maar tevens slecht voor de taalontwikkeling van de desbetreffende cursist. Gelukkig hebben de meeste cursisten dit zelf ook door.

Naarmate de lessen vorderen krijgen zij in de gaten hoe belangrijk het is om bij elke les aanwezig te zijn. Het missen van een les kan er al snel voor zorgen dat men het moeilijk gaat krijgen in de daaropvolgende lessen. De afgelopen periode zijn er mede om die reden cursisten naar mij toegestapt met het verzoek via Skype aan de lessen te mogen deelnemen. Een perfecte oplossing natuurlijk. Zo gezegd, zo gedaan. De telefoon werd midden in de groep geplaatst en op die wijze kon de cursist actief meedoen tijdens de les.

Skype les Ruben
Ruben Taaltrainer

Een dergelijk verzoek toont tevens de intrinsieke motivatie aan van de desbetreffende cursist. Deze persoon wordt niet gedwongen deel te nemen aan de les, vakantie is immers gewoon vakantie, maar stelt dit zelf voor. En een dergelijke houding zorgt er in zo’n hele cursistengroep voor dat ieders motivatie om zo snel en zo goed mogelijk de taal te leren alleen maar groter wordt.

Er zijn meer wegen die naar Rome leiden en dit geval heeft de digitale weg voor de beste oplossing gezorgd. Een beetje meer digitaal ‘out of the box ‘ denken is een win-win situatie voor iedereen.

Ruben van der Mooren
Taaltrainer Language Switch

Back To Top