skip to Main Content

2. Boeien en Binden voor leiders met lef

De module ‘Boeien en Binden voor leiders met lef’ leert de leidinggevende of teamleider van een internationaal team, op een interactieve manier hoe medewerkers op de juiste wijze aan te sturen. De deelnemers krijgen in deze training zicht op de eigen sterke punten als teamleider. Ook wordt getraind hoe in de dagelijkse praktijk om te gaan met de culturele verschillen die er zijn in internationale teams.

training Agata Wolters

Intakegesprekken

Om de inhoud van de training goed te laten aansluiten op de behoeftes van jullie bedrijf willen we graag korte intakegesprekken (max 20 min.) houden met jullie en jullie internationale collega’s. Hiervoor ontvangen de deelnemers een vragenlijst. Zij kunnen dan persoonlijk aangeven wat hun knelpunten en vragen zijn. Die uitkomsten worden in de training verwerkt. Het is ook meteen een eerste kennismaking. Onze ervaring is dat dit bijdraagt aan een goede opstart van de training en een groter leereffect.

Alle modules van deze leiderschapstraining op een rijtje