skip to Main Content

1. Efficiënt werken met Poolse medewerkers

De sessie ‘Efficiënter werken met Poolse medewerkers’ is bedoeld voor leidinggevenden en teamleiders en gaat over de verschillen in werkcultuur van Nederlanders en Poolse medewerkers en hoe je die kunt overbruggen. De basis voor efficiënt werken ligt in de samenwerking tussen alle medewerkers en leidinggevenden. Pas als zij beter communiceren met hun internationale medewerkers zullen deze ook efficiënter werken. Alleen als de onderlinge samenwerking soepel loopt en iedereen weet wat er van ze verwacht wordt, kan een bedrijf goed presteren.

werken met Poolse medewerkers

Achtergrond culturele verschillen Polen/Nederlanders

Nederlanders kennen het cliché van de hardwerkende Pool: hij of zij klaagt niet en past zich makkelijk aan. Binnen Nederlandse bedrijven worden echter zelfstandigheid, initiatief en mondigheid op prijs gesteld.
In Polen liggen de arbeidsverhoudingen van oudsher anders en spelen autoriteit en hiërarchie een grote rol. Jonge Polen worden nog steeds niet gestimuleerd om proactief te zijn en vragen te stellen of hun mening te geven. Veel Polen zijn er ook niet aan gewend om als individu de verantwoordelijkheid voor iets te nemen. Een fout toegeven betekent falen.
Een van de grootste fouten die Nederlandse werkgevers soms maken is dat zij vertrouwelijk worden met hun Poolse medewerkers. Dat valt bij hen meestal niet in goede aarde omdat zij dit als een teken van zwakte of naïviteit zien: een baas ‘hoort’ afstand te houden.

Deze culturele verschillen leiden vaak tot miscommunicatie op de werkvloer

De basis voor efficiënt werken ligt in de samenwerking tussen medewerkers en werkgevers. Pas als werkgevers beter communiceren met hun Poolse medewerkers zullen zij ook efficiënter werken. Alleen als de onderlinge samenwerking soepel loopt en iedereen weet wat er van ze verwacht wordt, kan uw bedrijf optimaal presteren.
Wanneer speelt efficiënte communicatie een grote rol? Bijvoorbeeld tijdens de bedrijfsintroductie aan nieuw personeel. Daarin kunt u vertellen over uw normen en waarden, de bedrijfsregels en het belang van teamwork. De tijd en energie die u hierin steekt, verdient u snel terug doordat de medewerkers goed worden ingewerkt en zich betrokken voelen bij uw bedrijf. Dat zal leiden tot hogere prestaties en een betere kwaliteit van het werk in het algemeen.
Maar natuurlijk ook in de dagelijkse praktijk op de werkvloer. Wanneer u actief luistert, vraagt en doorvraagt, kort en bondig formuleert, en gerichte feedback geeft, zult u merken dat uw Poolse medewerker uw instructie beter begrijpt.

Wat leert u tijdens de workshop?

Centraal staat het begrip ‘culturele synergie’. Dat wil zeggen dat juist culturele verschillen een grote meerwaarde kunnen hebben, met name voor bedrijven. Mits deze verschillen herkend en aanvaard worden.

In de workshop maakt u kennis met een beproefde methodiek om culturele verschillen te overbruggen en hoe u effectief omgaat en communiceert met uw Poolse medewerkers, met behoud van elkaars eigenheid.

  • U leert de Poolse culturele achtergrond van uw medewerkers beter kennen. Hierdoor wordt u zich bewust van de gevolgen daarvan voor de communicatie binnen uw bedrijf.
  • U krijgt een aantal tips en eenvoudige gesprekstechnieken aangereikt die u helpen om communicatieproblemen op de werkvloer snel en effectief op te lossen.
  • U begrijpt het belang van een afstandelijke en directieve houding in de omgang en communicatie, en van het werken op basis van controle.
  • U ontdekt hoe u uw medewerkers beter kunt motiveren wanneer u eenmaal begrijpt waarom ze doen zoals ze doen.

Alle modules van deze leiderschapstraining op een rijtje